Dienstverlening voor werkgevers

Migrainex® verzorgt een kosteneffectieve en duurzame behandeling van werknemers met migraine.

migraine

Migraine komt in Nederland veel voor — één op de tien Nederlanders lijdt in meer of mindere mate aan deze aandoening. Dat gaat gepaard met ernstige klachten, kortdurend ziekteverzuim en afgenomen arbeidsproductiviteit.

Het gemiddelde verlies voor een werkgever bedraagt ruim acht werkdagen voor elke werknemer met migraine, los van overig verzuim. Bovendien kan migraine een voorbode zijn van langere uitval.

dienstverlening voor werkgevers

Migrainex verzorgt een kosteneffectieve behandeling van werknemers met door de huisarts of neuroloog gediagnosticeerde migraine. In een behandeltraject worden migraineklachten duurzaam behandeld en doorgaans geheel opgelost. Dat gebeurt met oog voor de individuele situatie en privacy van elke cliënt.

Een opdrachtgever bepaalt zelf welke werknemers in aanmerking komen voor participatie in een met Migrainex opgestart behandelprogramma, bijvoorbeeld door werknemers met migraine uit te nodigen tot deelname. Door middel van een zorgvuldige intakeprocedure wordt voor iedere werknemer een inschatting gemaakt van de effectiviteit van een behandeltraject. Daarbij weegt de bereidheid van de werknemer zich te committeren aan het gewenste resultaat zwaar mee. Ook mogen er geen complicerende factoren zijn — de gezondheid van de cliënt staat altijd voorop.

Voortgang wordt statistisch verwerkt en kan (geanonimiseerd) worden gerapporteerd aan de opdrachtgever. Zodoende krijgt deze feitelijk inzicht in gerealiseerde resultaten en de doeltreffendheid van de algehele dienstverlening.

opzet van een behandeltraject

Een volledig behandeltraject omvat tien tot twaalf behandelingen over de periode van vier tot vijf maanden. Bij de aanvang van een traject ligt de nadruk voornamelijk op het reduceren van de directe klachten (pijn, frequentie en duur van migraineaanvallen). Later verschuift de focus naar het bestendigen van de resultaten.

In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van een probate combinatie van therapeutische handelingen, coaching, persoonlijke oefening en (voedings)adviezen.

kosten-baten

De investering die een werkgever doet in haar werknemers is binnen circa één a twee jaar terugverdiend. Bij grotere opdrachten is het mogelijk afspraken te maken over een gegarandeerde behandelcapaciteit voor uw organisatie.

Naast het benoemde financiële voordeel voor een werkgever, biedt Migrainex ook een positieve ingang om het welzijn van werknemers te vergroten, de relatie tussen werkgever en werknemer te sterken, en een bijdrage te leveren aan interne MVO doelen.

Een gedetailleerde kosten-baten analyse voor uw organisatie kan in overleg worden samengesteld aan de hand van een hiervoor ontwikkeld rekenmodel.

afspraak maken

Graag maken we met u een afspraak om ons te laten informeren over de situatie bij uw organisatie en te inventariseren op welke wijze met deze dienstverlening aansluiting mogelijk is op uw HR beleid. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

neem contact met ons op